กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 60

โพสต์8 ส.ค. 2560 21:21โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 00:50 ]
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

          สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่น ๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น วันวิทยาศาสตร์, วันสื่อสารแห่งชาติ เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

https://goo.gl/photos/xf5cQzCpQW7c83fv6
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประกวดผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการจัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งนักเรียนได้ผ่านการระดับกลุ่มโรงเรียนและเป็นตัวแทนกลุ่มละ 1 คน การแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ในทุกช่วงชั้น และการแข่งขันการเขียนตามคำบอกในทุกช่วงชั้น
        ชมอัลบัมภาพโปรดคลิกที่ภาพการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
ของสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/bankbongtingtong/media_set?set=a.1536625319692701.1073741889.100000357437390&type=3&pnref=story

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.1423474787748413.1073742063.100002577151753&type=3&pnref=story

https://www.facebook.com/watsai.school/posts/1423501067745785

https://www.facebook.com/Maha25252011/posts/1950213698329446

https://www.facebook.com/banpadmon/posts/787615368076885

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1438549952894348&id=100002180714199
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1317917868334669/

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/
Comments