กลุ่มนิเทศฯสร้างทางเลือก

โพสต์25 ม.ค. 2558 20:46โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2558 20:57 ]
https://www.facebook.com/npt2nites

        กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปิด Face Book เพื่อการสื่อสารประสานสัมพันธ์ เชื่อมต่อเครือข่ายการเรียนรู้-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
        เข้าชมได้ตามที่อยู่นี้  https://www.facebook.com/npt2nites 


Comments