มาฆปูรณมีบูชา'64

โพสต์25 ก.พ. 2564 20:28โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2564 19:40 โดย Webmaster Supervisory ]

กิจกรรมวันมาฆบูชา

        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่
๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง
๒. การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม
๓. การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877370325871389&id=100007953498494

โรงเรียนวัดดอนยอ จิตธรรมอุปถัมภ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/makh/152443813_447270993059643_1655280571370838033_n.jpg

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877370325871389&id=100007953498494


โรงเรียนวัดสาลวัน
https://www.facebook.com/media/set?vanity=watsalawan.sc.3&set=a.503515521032148

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ไพศาลประชานุกู
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=wathomkred&set=a.2876656105911699

โรงเรียนบ้านบางประแดง - เลาหดิลกราษฏร์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=215922190238102&id=100194895144166


Comments