มาฆะบูชา 60

โพสต์10 ก.พ. 2560 09:08โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2560 00:30 ]
        วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ 
พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่ว การบำเพ็ญความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส
        สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่ง โดยจะมีการจัดบอร์ดของวันมาฆบูชา จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ หรือให้นักเรียนร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน รวมถึงการบำเพ็ญกุศลอื่น ๆ เช่น การเก็บกวาดขยะรอบวัด ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยกันปลูกต้นไม้ หรือทำความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ และอาจมีการประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนผู้ทำประโยชน์ ซึ่งถือเป็นสิ่งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีhttps://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1948935715336070?pnref=story

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1124612537665204/

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1123485931111198/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1245301915538970&id=100001775213114&pnref=storyhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009460171788&sk=photos&collection_token=100009460171788%3A2305272732%3A69&set=a.1800559806936008.1073741839.100009460171788&type=3

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1286903861399985.1073741882.100002411515074&type=3

        วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร)) ได้พานักเรียนไปประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งโรงเรียนได้พานักเรียนไปทำบุญทุกวันศุกร์เป็นประจำ เนื่องจากในวันนี้ได้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงได้พานักเรียนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาด้วย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทำความดี เข้าวัดทำบุญ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบต่อไป
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1131534563639668&type=1
Comments