มาฆบูชา 61

โพสต์27 ก.พ. 2561 21:56โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 04:01 ]
       วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ 
พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่ว การบำเพ็ญความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส
        สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่ง โดยจะมีการจัดบอร์ดของวันมาฆบูชา จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ หรือให้นักเรียนร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน รวมถึงการบำเพ็ญกุศลอื่น ๆ เช่น การเก็บกวาดขยะรอบวัด ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยกันปลูกต้นไม้ หรือทำความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ และอาจมีการประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนผู้ทำประโยชน์ ซึ่งถือเป็นสิ่งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.966483346859148.1073742017.100004924753795&type=3
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1653578651399169.1073741940.100002411515074&type=3
https://www.facebook.com/apple.laricha/posts/1740188656043981
https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/1748068661916167
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004028707101&sk=photos&collection_token=100004028707101%3A2305272732%3A69&set=a.1273623579448587&type=3

เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด | โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) | โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (นครชัยศรี)
Comments