มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง

โพสต์1 มิ.ย. 2559 05:25โดยWebmaster Supervisory
        พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ได้จัดงานวันเด็กสร้างสรรค์เป็นประจำทุกปี และกิจกรรมการประกวด “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง” เป็นกิจกรรมหนึ่งนับสนุนส่งเสริมความรู้ความสามารถของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการประกวด “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง” ในงานวันเด็กสร้างสรรค์ ประจำปี 2560        
        พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจึงได้จัดอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง” ปีที่ 16 ขึ้น 
        สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัครได้โดยตรงที่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3433 2061 , 09 0404 0304 และ 09 4350 1230 
        ส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร 0 3433 2061 หรือทาง e-mail : thim1pr@gmail.com ผู้ประสานงาน : คุณอุษณีย์ อินทพาเพียร 08 9910 6895
Comments