มหกรรมวิชาการปฐมวัย

โพสต์9 เม.ย. 2560 20:41โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 04:34 ]

การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการปฐมวัย
ของสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2

        สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  ได้จัดงานมหกรรมวิชาการปฐมวัยขึ้นครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2551 โดยใช้สถานที่ ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "มหัศจรรย์วัยใสห่วงใยสานฝัน

        ปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู"

        ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 2"

        ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 3" 

        ส่วนกิจกรรมอื่นๆ มีการดำเนินการจัดกิจกรรมทุกปี ในรูปของการสัมมนาอภิปรายและบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่าย การศึกษาดูงาน  การประกวดแข่งขันต่างๆ 


ผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานมหกรรมวิชาการ "อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 3" ของสมาคมฯ
 
กิจกรรม Best Practice
ชนะเลิศ น.ส.ปัฌธรรมมา วะลับ รร.วัดพระมอพิสัย (การพัฒนาความสามารถด้านภาษาในเรื่อง การอ่าน โดยใช้หนังสือสระเดียว)
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ดุษดี แจ่มทิม รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมโตไปไม่โกง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางวรวีร์ พลายละหาร รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (การพัฒนาการอ่านออกเสียง โดยใช้นิทาน)
รางวัลชมเชย น.ส.วรินทร พึงแสง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์) 

การประกวดสื่อ / นวัตกรรม
ชนะเลิศ น.ส.อริศรา เฮงนิรันดร์ รร.ตลาดเกาะแรต (ทายสิ ฉันคือสัตว์อะไร)
รองชนะเลิศอีนดับ 1 นายไกรสร ออมสิน รร.วัดสาลวัน (นับสัตว์หรรษา) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สุภาพร กลัดจันทร์ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (ต้นไม้หรรษา) 
ชมเชยอันดับ 1 น.ส.ณัฐนิชา แดงสวัสดิ์ รร.วัดไร่ขิง (เกมจับคู่หรรษา พาสนุก) 
ชมเชยอันดับ 3 น.ส.สายชล อินสว่าง รร.บ้านคลองพระมอพิสัย (รู้จักคำ นำความคิด)

การประกวดนิทานประกอบภาพ
ชนะเลิศ นางณัชชา สะสม ร.มารีย์อุปถัมภ์ (วาฬน้อยผจญภัย ) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.สุรีรัตน์ ลือยศ (สองเกลอซู่ซ่า) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางรัตนาภรณ์ ปลอดดี (ครอบครัวครัวอบอุ่น) 
ชมเชยอันดับ 1 นางปัทมา มีเอี่ยม (วันหยุดของต้นกล้า) 

การประกวดคำคล้องจอง
ชนะเลิศ น.ส.วิยะดา สงวนตั้ง รร.มารีย์อุปถัมภ์ (เที่ยววันหยุด สนุกกับสัตว์) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางปัทมา มีเอี่ยม รร.วัดกลางบางแก้ว 
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.เสาวรส สุระดม รร.วัดดอนหวาย (สัตว์แสนรู้) 
ชมเชย 1 น.ส.อารีย์ รูปสม รร.วัดไร่ขิง (ทายสิ ฉันคือใคร) 
ชมเชย 2 นางรัตนาภรณ์ ปลอดดี รร.วัดลานคา (ญาติของเรา)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-1/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A13-1.jpg
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1176818785763651&type=1
Comments