มหกรรมวิชาการปฐมวัย

โพสต์2 เม.ย. 2561 23:40โดยWebmaster Supervisory
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/29597684_1595867833866712_5614293738220511361_n.jpg
วันที่ 2 เมษายน 2561


มหกรรมงานวิชาการ อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 4

ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล


กิจกรรมในงาน : 

        พิธีเปิด นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ 

        พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกับโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย

        การนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย (Best Practices) 

        การนำเสนอสื่อนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

        พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวด

        เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการและผลงานการประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย การแต่งนิทานและคำคล้องจองจากคำพื้นฐานระดับปฐมวัย และนิทรรศการ

        เยี่มชมนิทรรศการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบอัลบั้มภาพ กิจกรรมทั่วไปในงาน > คลิก
Comments