MOE AWARDS

โพสต์4 มี.ค. 2559 04:24โดยWebmaster Supervisory
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทหน่วยงาน 
    และขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ศิวิไล ทีคำ โรงเรียนวัดลานคา และ ผอ.จำเริญ สีมารัตน์ โรงเรียนวัดมะเกลือ ที่ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเภทบุคคล ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ) และ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) (เอกสารแนบ)
Comments