มุทิตา กษิณาลัย'61

โพสต์6 ก.ย. 2561 04:14โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 00:00 ]

วันที่ 13  กันยายน 2561

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษา
ที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล
อ.เมือง จ.นครปฐม

รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2561 จำนวน 113 ราย > คลิก 

รายนามศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2561
นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
นายชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
นายสถาพร จำรัสพง์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
นายกังวาล นาคศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเลน
นายพีระวิทย์ ชนะภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุการาม
นายสิรสินธุ์ นุชนาถ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดเกาะแรต
นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
นายชาตรี อาภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
นายประทีป ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
นางวิลาวัลย์ พันธุ์วาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตราราม
นายชัยวัตร แก้วคำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
นางสุรภี โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด
นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคะนอง
นายศักดิ์ชาย บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง
นายเพิ่มศักดิ์ อุ่นไอแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
นายสุภาพ เทือกสุบรรณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะโก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/41685424_1850394875081469_3510524255626330112_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/41721447_1850389725081984_999207292257697792_o.jpg

ภาพรับใบประกาศเกียรติคุณรายบุคคล
อัลบั้มภาพของ KruNu Watraikhing > คลิก

https://www.facebook.com/kruanurak.watraikhing/media_set?set=a.1850361335084823&type=3&fb_dtsg_ag=AdyoNMVPwWaFArUcN9DfD9lV8Nzxw-tRrC1X7UYXD-6nGQ%3AAdy3NcWAM32i2ojJ8dRb-CDEmNJcZxFVuUpgcwWIGnDlWw

อัลบั้มของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก

https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1542591775840865&type=3

อัลบั้มภาพของโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม > คลิก
โพสท์ของ : 
ศน.อรวรรณ ริ้วไสว > คลิก
Naphaphan Khongkhanoy > คลิก
มาริสา ชูราศรี > คลิก
Benjaporn Runghirunwanit > คลิก
Poonyada Sangrattanasit > คลิก
Chan Arun > คลิก 
อัลบั้มของโรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น สพป.นครปฐม เขต 2 ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 2

18 กันยายน 2561
ณ โรมแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/42115343_1857600727642416_6717797058213838848_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/42115320_552773425161671_6015053267996770304_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/42123586_552774175161596_6496816167586365440_n.jpg

คลิป ของ Jane Kerdpocha


กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม
6 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/rat.amata.566/posts/914688112059182?__xts__[0]=68.ARDrEiy4vNvdAuT4SsnkYf4UZ04Sj29FboDHsvZ7pjJ53KgoffSzJlFtHQcZ4Uerzp2gFlZ_5986nideVDPxMVNoAVV1UFMMP50MFLLb68c5w9cbbQa_RZOJs50RRHTzm4IoelMWoraiAIhgwgdHJQlz5JXFmXbloLA6BheILP51iL_HMztMyRWuDt5DBl27kwriGyEXcVGBleZ5QEcZyx9ctjkkmVUv-2UUhAn2&__tn__=-R

7 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1845083808894108&id=100001775213114&__xts__[0]=68.ARC9oKfpBuKRBLC-radqAuimjEyejT_IcHAahF7o7RvsrYx3-TfMLL4TLTbHgZXCAF0-bRg7EVccajWrj0QjCfOrfPfq2yWiQ0X-Ib3k9jgYGIHWIoyrsiwzIhzoXw6hDi6gM1l9qWT14AQcgtCW4eC-uWZI_BN94qeAySpjItXyEtkRGaqWrVpnrtIlKl4XoVij5eHny7Ts5n22WA_VKOqhmvE05PYoTlgyB8jz&__tn__=-R

14 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1542644709168905&type=3&fb_dtsg_ag=AdxzftApFJsNWubzgPUVwUZGOHV3tzWMw6IHOtKlt3pAIQ%3AAdzBtTWd1ifmsqiXgn0d9Uld2XX-rAUOFPMgSZFtyjWdmQ

สมาคมผู้บริหาร อ.บางเลน 


https://www.facebook.com/iumsaard/posts/1694052910720210?__xts__[0]=68.ARD-M8ZHkW0QRYBa4BeQiMXiTPPZJSs85r7rm4Q2dWHgrwYo-s0GAulchKkbALPVB1fr7K_mpwTIgdp2CRNMsXm8hcK4XrrhcvrDooV6FNHrd4J6QxPsL3Z0QI1HPrQKqcIt0u9Rosojpt-FLcB4_kCJLaNSvUkUHE9psz4gC__g_ZzoqOZk0rmVqvvsGwWa-f2GFfp-EGj7JYyol65aYgjRgLXjfbxnR6lJ3p5D&__tn__=-RH-R


กิจกรรมมุทิตาจิตของโรงเรียนต่าง ๆ

โรงเรียนวัดไทร สินศึกษาลัย > คลิก
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด > คลิก
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม > คลิก
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก
เรือจ้างวางพาย ณ ไร่ขิง > คลิก
โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิกComments