มุทิตา กษิณาลัย'61

โพสต์6 ก.ย. 2561 04:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2561 07:13 ]

วันที่ 13  กันยายน 2561

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษา
ที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล
อ.เมือง จ.นครปฐม

รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2561 จำนวน 113 ราย > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/41685424_1850394875081469_3510524255626330112_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/41721447_1850389725081984_999207292257697792_o.jpg

ภาพรับใบประกาศเกียรติคุณรายบุคคล
อัลบั้มภาพของ KruNu Watraikhing > คลิก

https://www.facebook.com/kruanurak.watraikhing/media_set?set=a.1850361335084823&type=3&fb_dtsg_ag=AdyoNMVPwWaFArUcN9DfD9lV8Nzxw-tRrC1X7UYXD-6nGQ%3AAdy3NcWAM32i2ojJ8dRb-CDEmNJcZxFVuUpgcwWIGnDlWw

อัลบั้มภาพของโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม นครชัยศรีโพสท์ของ : 
ศน.อรวรรณ ริ้วไสว > คลิก
Naphaphan Khongkhanoy > คลิก
มาริสา ชูราศรี > คลิก
Benjaporn Runghirunwanit > คลิก
Poonyada Sangrattanasit > คลิกกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม
6 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/rat.amata.566/posts/914688112059182?__xts__[0]=68.ARDrEiy4vNvdAuT4SsnkYf4UZ04Sj29FboDHsvZ7pjJ53KgoffSzJlFtHQcZ4Uerzp2gFlZ_5986nideVDPxMVNoAVV1UFMMP50MFLLb68c5w9cbbQa_RZOJs50RRHTzm4IoelMWoraiAIhgwgdHJQlz5JXFmXbloLA6BheILP51iL_HMztMyRWuDt5DBl27kwriGyEXcVGBleZ5QEcZyx9ctjkkmVUv-2UUhAn2&__tn__=-R

7 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1845083808894108&id=100001775213114&__xts__[0]=68.ARC9oKfpBuKRBLC-radqAuimjEyejT_IcHAahF7o7RvsrYx3-TfMLL4TLTbHgZXCAF0-bRg7EVccajWrj0QjCfOrfPfq2yWiQ0X-Ib3k9jgYGIHWIoyrsiwzIhzoXw6hDi6gM1l9qWT14AQcgtCW4eC-uWZI_BN94qeAySpjItXyEtkRGaqWrVpnrtIlKl4XoVij5eHny7Ts5n22WA_VKOqhmvE05PYoTlgyB8jz&__tn__=-R

14 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1542644709168905&type=3&fb_dtsg_ag=AdxzftApFJsNWubzgPUVwUZGOHV3tzWMw6IHOtKlt3pAIQ%3AAdzBtTWd1ifmsqiXgn0d9Uld2XX-rAUOFPMgSZFtyjWdmQ

สมาคมผู้บริหาร อ.บางเลน 


https://www.facebook.com/iumsaard/posts/1694052910720210?__xts__[0]=68.ARD-M8ZHkW0QRYBa4BeQiMXiTPPZJSs85r7rm4Q2dWHgrwYo-s0GAulchKkbALPVB1fr7K_mpwTIgdp2CRNMsXm8hcK4XrrhcvrDooV6FNHrd4J6QxPsL3Z0QI1HPrQKqcIt0u9Rosojpt-FLcB4_kCJLaNSvUkUHE9psz4gC__g_ZzoqOZk0rmVqvvsGwWa-f2GFfp-EGj7JYyol65aYgjRgLXjfbxnR6lJ3p5D&__tn__=-RH-R


Comments