นิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน

โพสต์23 เม.ย. 2557 20:41โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2557 20:49 ]
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/48815/572802.pdf

    ศูนย์ศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งประเทศประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม แจ้งว่าจะดำเนินการจัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 18
ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.artcentre.fi 
Comments