OBEC Awards

โพสต์30 ธ.ค. 2558 06:48โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2558 06:55 ]

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ (นครแสงโสภานุเคราะห์) ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 รางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 

นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ ได้รางวัลเหรียญทอง ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 

นางมาลัยวรรณ สุทธาธาร โรงเรียนบ้านดงเกตุ ได้รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 

รายละเอียดผลการประกาศ >>> คลิก
Comments