เปิดรับผลงานเรียงความและภาพประดิษฐ์ หัวข้อ "ครั้งแรก"

โพสต์2 มี.ค. 2557 22:45โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2557 22:45 ]
http://www.poonpalang.org/activities.php?aid=20
        มูลนิธิพูนพลัง เปิดรับผลงานเรียงความและภาพประดิษฐ์ หัวข้อ "ครั้งแรก"  เปิดรับผลงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

เรียงความ เขียนเล่าประสบการณ์หรือความคิดของตัวเอง ไม่ต้องใช้คำศัพท์ยากๆ ไม่ต้องมี เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ...
เพียงถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่คิดให้คนอื่นเข้าใจและประทับใจ ความยาวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษสมุด (ไม่เว้นบรรทัด)
 
ภาพประดิษฐ์  ผลงานศิลปะจากประสบการณ์หรือความคิด ขนาดไม่ต่ำกว่ากระดาษ A4 ใช้เทคนิคใดก็ได้ (เช่น วาดสีน้ำ สีชอล์ค สีไม้ ตัดปะ ฉีกปะ ภาพพิมพ์ ฯลฯ) พร้อมคำอธิบาย 2-3 ประโยค เขียนไว้ด้านหลังผลงาน 

        อย่าลืม!  เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ชั้นเรียน โรงเรียน แนบมากับผลงานด้วย

การประกวด แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ
    1. รุ่นเล็ก  สำหรับนักเรียนระดับ ม.3 และต่ำกว่า 
    2. รุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.4 , ปวช. ขึ้นไป
        รางวัลยอดเยี่ยม  รุ่นละไม่เกิน 3 รางวัล ของรางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า  1,000 บาท
        รางวัลชมเชย      รุ่นละไม่เกิน 5 รางวัล ของรางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า    300 บาท
        โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับหนังสือนิทานแลกเปลี่ยน และหนังสือเข้าห้องสมุดจากมูลนิธิตามโอกาสต่างๆ
 
ดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ http://www.poonpalang.org/activities.php?aid=20 
Comments