เปิดเทอมใหม่สพฐ.เริ่มสอนด้วยแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

โพสต์12 พ.ค. 2556 04:16โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2556 06:30 ]
            วันนี้(8พ.ค.) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้นโยบายเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน 2556 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นว่า ตนอยากให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2วันนี้(8พ.ค.) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้นโยบายเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน 2556 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นว่า ตนอยากให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ ศธ.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียนการสอนในชั้นเรียนใหม่ โดยเฉพาะการบริหารจัดการเวลาในชั้นเรียนคาบละ 50 นาทีให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพราะเวลาเรียนในแต่ละปีการศึกษามีเพียง 5 เดือนเศษ ๆ เท่านั้น จึงต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 556 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ ศธ.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียนการสอนในชั้นเรียนใหม่ โดยเฉพาะการบริหารจัดการเวลาในชั้นเรียนคาบละ 50 นาทีให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพราะเวลาเรียนในแต่ละปีการศึกษามีเพียง 5 เดือนเศษ ๆ เท่านั้น จึงต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
            “ จะต้องเลิกเสียเวลามาท่องจำในสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่ให้ท่องเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น  แล้วนำเวลาเรียนไปส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็ก  และต้องแบ่งแยกความสำคัญของเนื้อหา เลือกเน้นในบางเนื้อหา  อะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไป   ที่สำคัญนอกจากด้านวิชาการแล้วยังต้องส่งเสริมการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม  จริยธรรรมให้แก่นักเรียน รวมถึงการปลูกฝังประชาธิปไตยด้วย โดยต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน เพราะเรื่องเหล่านี้จะเรียนรู้ได้ต้องผ่านการปฏิบัติซ้ำๆ จนเด็กซึมซับ “ รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
            ด้านดร.ชินภัทร ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ปีการศึกษา 2556 นี้ สพฐ.จะเริ่มปรับลดการให้การบ้านโดยใช้วิธีให้ครูแต่ละวิชาบูรณาการการให้การบ้านร่วมกัน จำนวนการบ้านรายวันของเด็กจะลดลง  ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำคู่มือการบูรณาการการให้การบ้านแบบครบวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และในเดือนพฤษภาคมนี้  จะนำคู่มือดังกล่าวมาจัดอบรมให้แก่ศึกษานิเทศก์ก่อนขยายผลสู่โรงเรียนต่อไป  นอกจากนี้สพฐ.ยังได้นำแนวคิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ” ห้องเรียนกลับด้าน” หรือ Flipped Classroom มาเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 ด้วย    โดยจะให้นำร่องดำเนินการในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความพร้อม ซึ่งห้องเรียนกลับด้านนี้จะเป็นการให้เด็กเรียนรู้ที่บ้าน และมาทำการบ้านที่โรงเรียน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบ้านและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เด็กได้ 
Comments