PLC ขับเคลื่อนวิชาการ

โพสต์1 พ.ค. 2562 03:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 01:20 ]
1 พฤษภาคม 2562

นิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สพป.นครปฐม เขต 2

ร่วมพลังสร้างสรรค์ จัดนิทรรศการ ผ่าน PLC วิชาการ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/phlangrwm/2019-05-02_11-26-43.jpg

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ขับเคลื่อน O-NET

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/phlangrwm/56508655_1197932760380456_7741655955217055744_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/phlangrwm/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/phlangrwm/60352713_2338027472912722_8662179669950332928_n.jpg

วัดใหม่สุคนธาราม ต้นแบบอาหารกลางวัน

https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/172404397093286

https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/172189837114742

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน

https://www.facebook.com/computerict/posts/1856355077797865

โรงเรียนวัดโคกเขมา นักเรียนไทยสุขภาพดี

Comments