ผู้เกษียณ 63

โพสต์2 พ.ค. 2563 04:34โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2563 04:35 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9363.jpg

ประกาศ ศธ.
เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ลว. 31 มีนาคม 2563Ċ
Webmaster Supervisory,
2 พ.ค. 2563 04:34
Comments