PLC ครูปฐมวัย @ NPT2

โพสต์5 ส.ค. 2560 00:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 18:59 ]
วันที่ 6 สิงหาคม 2560
การอบรมพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย กลุ่มอำเภอพุทธมณฑล
ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โดย...ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนวัดสาละวัน และ
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1289553154490213&type=1


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อน PLC ด้วยสื่อ 3 มิติ"
ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว(พุทธวิถีประสิทธิ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
จัดโดย
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 
และศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว(พุทธวิถีประสิทธิ์) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=849622545187225
อัลบัมภาพเพิ่มเติม by Areerat JW >>> คลิกวันที่ 5 สิงหาคม 2560 
การพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยโดยกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ บูรณาการนาฏศิลป์พื้นฐานปฐมวัย
ณ โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) อ.บางเลน จ.นครปฐม  

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=849633578519455การพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยโดยกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยในอำเภอสามพราน
ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
16 กรกฎาคม 2560

Comments