ประชุมผู้บริหาร #1/62

โพสต์15 พ.ค. 2562 23:04โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2562 01:29 โดย Webmaster Supervisory ]

4 พฤษภาคม 2562

        การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล นครปฐม และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ที่มีผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้คะแนน 100 คะแนน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และเกียรติบัตรการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
        ต่อจากนั้น ผอ.กลุ่ม/หน่วย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 4 ด้าน คือ การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-4.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-1.jpg
อัลบั้มภาพ > คลิกมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย ผู้บริหาร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60428459_508623773007057_9117270281465888768_n.jpg

มอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชยนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็มร้อย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60361851_430313901121057_1488591108802871296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/61059911_332628984114811_6989996000781795328_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60713219_822134598147529_6037358652367568896_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60707111_416532392232973_2021909906755420160_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60470398_1061645917378722_4558260817153228800_n.jpgComments