ประกวดภาพวาด หัวข้อ ประเทศไทยในฝัน

โพสต์1 มิ.ย. 2559 06:31โดยWebmaster Supervisory
http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=5879&filename=index

        สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองต่ออนาคตของประเทศไทยผ่านภาพวาดที่สื่อความหมายถึงประเทศไทยในอนาคต โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้นำเสนอผลงานพร้อมรับรางวัลและเกียรติบัตรจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
        นอกจากนี้ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในงานประชุมประจำปี 2559 ณ สำนักงานของ สศช. ตลอดจนใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
        สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.nesdb.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 0 2628 2847 , 0 2280 4085 ต่อ 2103 – 9 หรือ อีเมล์ pr@nesdb.go.th
        คลิปประชาสัมพันธ์ >>> คลิก
Comments