ประกวดสิ่งประดิษฐ์

โพสต์3 พ.ย. 2559 21:24โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2559 21:17 ]
        
สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 1 มกราคม 2560

        คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ อายุ 14-19 ปี
        หมายเหตุ นักเรียน 3 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีม

การรับสมัคร:
    ดาวโหลดคู่มือการประกวด และใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ TJWP2017
    ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ มาที่  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110 และ ทาง E-mail : globethailand2015@gmail.com
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3913142 ต่อ 1121, 1124, 1128 Comments