ประกวดสปอตวิทยุ-โทรทัศน์ วันครู 60

โพสต์20 พ.ย. 2559 06:28โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2560 22:28 ]
        คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ครูดี ตามรอยพ่อ...พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท
        สามารถส่งประกวดเป็นทีมๆ ละ 3 - 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 1 - 1.30 นาที และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณภาพการผลิต และคุณค่าด้านการสื่อความหมาย 
        สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย 
            รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท 
            รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท 
        สปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย 
            รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท 
            รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท 

        ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักอำนวยการ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ หรือทาง e-mail : veeneeta_r@ksp.or.th ภายในเวลา 23.59 น. และจะประกาศผลให้ทราบภายในเดือน ธันวาคม 2559 ( * ขณะนี้ขยายเวลาถึง วันที่ 4 มกราคม 2560)  http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1147&tid=
        ดาว์นโหลดใบสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2282 2743

        ประกาศผลการแข่งขัน >>> คลิก


Comments