ประกวดทักษะภาษาจีน นาน มี

โพสต์14 พ.ค. 2557 09:43โดยWebmaster Supervisory
Nanmee        บริษัท นานมี จำกัด  จัดทำโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนาน มี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 เพื่อให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเองและพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางด้านภาษาจีน จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาแจ้งนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะทางด้านภาษาจีน เข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครเข้ารับการพิจารณา โดยตรงที่ บริษัท นานมี จำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-6488000 ต่อ 5400  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nanmee.com/news_event.php?fieldID=90

Comments