ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล 60

โพสต์24 พ.ค. 2560 01:59โดยWebmaster Supervisory
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2560  >>> คลิก


Data Management Center : DMC > SET   http://portal.bopp-obec.info/obec60
SchoolMIS > GPA   http://schoolmis.obec.expert 

Secondary Grading System : SGS > GPA    http://sgs.bopp-obec.info


Comments