กิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2560

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

    หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ (ประถมศึกษา) ปี 60

        05 รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี กศ. 60

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ > คลิก

 คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 294/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 12 กันบายน พ.ศ. 2560 > คลิก 

กำหนดการประเมิน : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2  กำหนดไว้ ดังนี้  

    ประเภทนักเรียน

 วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
ชื่อสถานศึกษา ระดับขนาดสังกัด
21 ก.ย. 60 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมมัธยมศึกษาตอนต้นใหญ่สพฐ.
22 ก.ย. 60 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มัธยมศึกษาตอนปลายใหญ่สพฐ.
 

    ประเภทสถานศึกษา

 วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
ชื่อสถานศึกษา ระดับขนาดสังกัด
25 ก.ย. 60 วัดจินดารามก่อนประถมศึกษาเล็กสพฐ.
26 ก.ย. 60 ยอแซฟอุปถัมภ์มัธยมศึกษาใหญ่สช.


    ภาพการประเมินประเภทสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดจินดาราม ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก และโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1809245979104691?pnref=story

การประเมินระดับจังหวัดนครปฐม
  
10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด สช.

*************************************************************************************************************************************************** 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1518529891596473&id=100003184300597
17 พ.ย. 2560
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1522890257827103&id=100003184300597


การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด
  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=155371978409866&id=100018111938339

วันที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดจินดาราม ก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก
https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.278719609322843.1073741849.100015544184468&type=3&pnref=story

Comments