ประเมิน'61


19 พฤศจิกายน 2561

    การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนวัดสระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/61/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A11.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/61/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A12.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/61/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A13.jpg

อัลบั้มภาพของโรงเรียน > คลิก
โพสท์ของ นายปรีชา สายค้ำ > คลิก
โพสท์ของ Puwee Wan > คลิก5 พฤศจิกายน 2561 

        เตรียมการประเมิน ปีการศึกษา 2561 ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.นครปฐม เขต 2

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2290449931183120&id=100006544052871https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/61/71448.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/61/71449.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/61/71450.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/61/571865.jpg?attredirects=0

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2202443900074121&id=100009255973217 
เข้าถึงแหล่งภาพต้นทาง > คลิก


Comments