โรงเรียนคุณภาพ SMT

โพสต์1 ก.พ. 2561 08:12โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐาน สสวท. 
(โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) 
รุนที่ 1

สพป.นครปฐม เขต 2  

ได้แก่... 

โรงเรียนบานกระทุมลม อ.สามพราน
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อ.บางเลน
โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน
โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน
โรงเรียนคลองบางกระทึก อ.สามพราน


Comments