โรงเรียนประชาธิปไตย

โพสต์1 พ.ย. 2557 10:04โดยWebmaster Supervisory

    
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ (นครแสงโสภานุเคราะห์) ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2557 
Comments