สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 59

โพสต์17 ส.ค. 2559 10:19โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 01:05 ]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนวัดน้อยจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 ตามแนวคิด" โลกแห่งการสื่อสาร "การนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาตร์ โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระวิทยาศาตร์ ร่วมทั้งการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวันวิทยาศาตร์ และการจัดกิจกรรม Science Show ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญในความก้าวล้ำทาง     วิทยาศาตร์ของโลกสืบไป

        ชัชพล มังกรกิม. : ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/932353653557761/
Comments