การอบรมสะเต็มปฐมวัยออนไลน์

โพสต์16 มิ.ย. 2562 21:33โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 00:33 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

        การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปยังศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ

หลักสูตร 4 สะเต็มศึกษา
 วันที่ 15 - 17 มิ.ย. 62
กลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน (130 คน)
วิทยากรพี่เลี้ยง 10 คน
โรงเรียนแกนนำ 2 โรงเรียน
(พระตำนักสวนกุหลาบ มหามงคล+วัดกลางบางแก้ว)

วันที่ 15 มิ.ย.62 (ภาคเช้า)

วันที่ 15 มิ.ย.62 (ภาคบ่าย)

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 (ภาคเช้า)

วันที่ 16 มิ.ย.62 (ภาคบ่าย)

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ภาคเช้า)

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ภาคบ่าย)https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/satem/2019-06-16_11-32-08.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/satem/2019-06-16_12-03-41.jpg

Comments