๒๖ ศตวรรษวิสาขบูชาโลก

โพสต์25 ก.ย. 2553 08:45โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2556 08:47 ]
๒๖ ศตวรรษวิสาขบูชาโลก” ชวนคนไทยทั่วโลก ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ 
และร่วมงาน ณ ท้องสนามหลวง ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

        รัฐบาล เอกชน และองค์กรชาวพุทธนับร้อย ร่วมกันจัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ภายใต้แนวคิด “๒๖ ศตวรรษวิสาขบูชาโลก” ชวนกันปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทั่วไทย และสวดมนต์พร้อมกันในคืนวิสาขบูชา

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี หรือ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเนื่องเป็นปีที่สอง รัฐบาลได้มอบหมายให้ ๕ หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักกรุงเทพมหานคร และองค์กรชาวพุทธทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ภายใต้แนวคิด “๒๖ ศตวรรษวิสาขบูชาโลก” ชวนกันปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทั่วไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะตลอดงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาฟังพระธรรมเทศนาในวันที ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙,๐๐น “ ในการจัดงานครั้งนี้ รัฐบาลต้องขอขอบคุณภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรชาวพุทธจากทั่วประเทศนัยร้อยองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน “๒๖ ศตวรรษวิสาขบูชาโลก” ในวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง”

    นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดงาน เปิดเผยถึงไฮไลท์ภายในงานครั้งนี้ซึ่งมีมากมาย อาทิ พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๙๙ รูป กิจกรรม พระธรรมเทศนาจากพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังทุกวัน เวลา ๑๙.๐๐ น. อาทิ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร), พระอาจารย์อารยวังโส, พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก, พระราชมงคลรังษี, พระราชวิสุทธิโมลี และพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ เป็นต้น การร่วมบุญแผ่นทองเพื่อจัดสร้างพระพุทธชยันตีปางสมาธิ อธิษฐานจิตติดต้นกัลปพฤกษ์ และทำบุญดอกบัวบูชาพระรัตนตรัย การสาธยายพระไตรปิฏก เป็นต้น “นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมธรรมะที่เป็นความบันเทิงทางปัญญาสำหรับคนรุ่นใหม่ อาทิ กิจกรรมธรรมฑูตออนไลน์ ช่วยกันโฆษณาธรรมะผ่านโซเชียลมีเดีย ตลาดนัดธรรมะ...ยิงเป้ากิเลส และ การฉายภาพยนตร์สั้น “นมัสเต จ๊ะเอ๋ บ๊ายบาย” ถ่ายทำในประเทศอินเดีย นำแสดงโดย สุชาดา มานะยิ่ง (น้องออม) นางเอกขวัญใจวัยรุ่น

    ด้าน แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมสวดมนต์พร้อมกันในคืนวันที่ ๒๔ พฤษภาคม หรือคืนวิสาขบูชา โดยที่ท้องสนามหลวงจะเริ่มสวดมนต์กันตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น แต่จะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา ๒๓.๓๐ – ๒๔.๐๐ น และสถานีโทรทัศน์ TGN ออกอากาศ ๑๗๐ ประเทศทั่วโลก “ขอเชิญชวนชาวไทยทั่วทั้งโลก มาร่วมสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อให้เกิดคลื่นแห่งสัมมาวาจา ที่จะเปลี่ยนรหัสของจักรวาลและประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”

    สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงานนี้ ในปีนี้มีหน่วยงาน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า “กสทช ได้ขอการสนับสนุนจากองค์กรสื่อทุกแขนงทั้งสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เคเบิ้ลทีวี สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เพื่อประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทางสื่อโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนั้นในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งทั้งจากกรุงเทพมหานครและบริษัทเอกชนจำนวนมาก รวมทั้งค่ายโทรศัพท์มือถือที่จะช่วยกันส่ง SMS แจ้งข่าวงานนี้ให้คนไทยได้ทราบโดยทั่วกัน”

    ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ๒๖ ศตวรรษวิสาขบูชาโลก หรือ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖" ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และ ติดตามข้อมูลและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของงานได้ที่ www.vesakha.org

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน
โทร ๐๘๓-๔๓๑๔๘๕๘ และ ๐๘๑-๕๘๖-๔๗๕๕ โทรสาร ๐๒-๖๑๘๗๖๕๗
email : babiijoy@gmail.com 
Comments