ศิลปหัตถกรรม@68

โพสต์25 ธ.ค. 2561 05:40โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2561 06:19 ]
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ / ภูมิภาค(กลาง+ตะวันออก)
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561

ผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ > คลิก 

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพป. นครปฐม เขต 2 > คลิกพิธีเปิด
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม        “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่เป็นผู้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ จุดมุ่งหมายเพื่อ “แนะนำชักจูง ให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลือกอาชีพต่าง ๆ เพื่อป้องกันการที่เด็กทั้งหลาย พากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้ารับราชการ ให้น้อยลง”
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ และดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งการจัดงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
    - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้าน ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
    - เพื่อเป็นการจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพ ทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา
    - เพื่อให้ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีอื่น ๆ หรือระดับนานาชาติต่อไป

        สำหรับการดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า แหล่งวิชานำสมัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ มุ่งก้าวไกลสู่สากล” ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญ คือ การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียน จำนวน ๖๐ เขตพื้นที่การศึกษา จาก ๒๖ จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งจัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมจำนวน ๕๑๑ กิจกรรม โดยมีสนามแข่งขันจำนวน ๓๖ สนาม ในพื้นที่ ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม กำแพงแสน ดอนตูม นครชัยศรี สามพราน บางเลนและอำเภอพุทธมณฑล
        การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากหน่วยงานในจังหวัดนครปฐมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างดียิ่ง และในโอกาสนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบ โล่ที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการคุณ โล่รางวัล OBEC QA ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน และกล่าวเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม

ชมภาพพิธีเปิดจากเวปเพจ สพป.นครปฐม เขต 1

กล้อง 1 > คลิก
กล้อง 2 > คลิก
กล้อง 3 > คลิก
ภาพรับโล่ > คลิก
ภาพนิทรรศการ OBEC QA > คลิก
ภาพบรรยากาศทั่วไป > คลิก
ภาพจัดแสดงผลงาน OBEC QA จากเพ็จอนุบาลนครปฐม > คลิก
คลิปจากเพ็จอนุบาลนครปฐม > คลิกถ่ายทอดสดกิจกรรมการแข่งขัน Sillapa68@live online > คลิก

ประมวลภาพจากเฟสบุ๊กโพสท์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

- สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดไทร > คลิก
สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
สนามแข่งขัน ม.เกษตรศาสตร์ > คลิก
- การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ณ โรงเรียนวัดท่าพูด > คลิก
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก
- โพสท์ของ จิระชัย ทีคำ > คลิก
- โพส์ของ Laricha Muangsorn ณ โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
- โพส์ของ Nongnuch Saeheng ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิกวันที่ 26 ธันวาคม 2561

- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดท่าตำหนัก > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดบางหลวง > คลิกวันที่ 27 ธันวาคม 2561

- สนามแข่งขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก 
- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดท่าพูด > คลิก 
สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก 
- สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
    กิจกรรมฉีกตัดปะกระดาษ หัวข้อ ประเพณีไทย > คลิก 
    กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน หัวข้อ สนามเด็กเล่น > คลิก 
- อัลบั้มภาพของ เบญญพัฒน์ สุอมรา (สนามแข่งขันปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม การแข่งขันการงานอาชีพ ณ โรงเรียนทัพหลวง และนักบินน้อย นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ หนังสือเล่มเล็ก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก 
- โพส์ของ Rung Watvong ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดท่าตำหนักและโรงเรียนวัดไทร > คลิก 
- โพสท์ของ อุษา ทองจันทา > คลิกComments