เตรียมพร้อมศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ@68

โพสต์30 ต.ค. 2561 00:02โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2561 22:00 ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-09-16_20-36-10.jpg?attredirects=0

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ / ภูมิภาค(กลาง+ตะวันออก)
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (จังหวัดนครปฐม)
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561

เข้าสู่เว็บไซต์ > คลิกการเตรียมการ

- ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย > คลิก 
- สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ > คลิก 
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ สาระดนตรี > คลิก 
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดท่าพูด กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ สาระดนตรีไทย > คลิก
- สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดดอนหวาย กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/48421029_2140438152645468_894278651351138304_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/49037962_2140438232645460_6560302982586433536_o.jpg

วันที่ 24 ธันวาคม 2561
https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1674363219330386&type=3

วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 
        การจัดการประชุม เลขา ผู้ช่วยเลขา กรรมการตัดสิน ผู้ประสานงาน และฝ่ายลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม


https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1670228196410555&type=3

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.395691524502642&type=1&l=ef0ef22532

วันที่ 21 ธันวาคม 2561
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-12-22_0-13-19.jpg

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-12-20_13-13-29.jpg

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันตก)
ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย
https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/posts/2416121215083744?__xts__[0]=68.ARBNWLytIV32yhMNmtYPkAfuQqeebdcTDfrGYByk4t9TWtbHhF2BOZX2yjqYUhQ3IpyJLbZUvlV_xzzg8ra9TGe0hCCj1C9WLdzupz5JvgNGYPTlu9R-x9lKpHUogWyZK8OJFkTkQ0D2n76ItCm6u3D0UW0mf6kJ776WaUINWjgPozek4VQW54BAMdvolzpoe3haFMkvYZPMkmQWzHDg4VL7Kh6AvSMqeWaFajXtptZCY3CWLbMt-XtDFghO3NlyTdD0nG-QufdDFzBq0DvLfRsAQyf7qG2nkVJR&__tn__=-R

โพสท์ของ Thidanut Saysoontorn คลิก


วันที่ 19 ธันวาคม 2561

        กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายรับลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1667656260001082&type=3

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศูนย์การแข่งขันในครั้งนี้ 
        
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/IMG_4347.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-12-20_16-06-40.jpg

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-11-27_23-57-40.jpg?attredirects=0

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1146915792124564?__xts__[0]=68.ARALoxF9VuphJzBSy0oOb-M74zS6QYjAu4eb2tML6VWl7xvOTo_nPddvQpuzm17JoeWYN1YOUmkhMkpcbkRHWljvVI1sZ5YaWXyGJ1wWW5sY8i7py9_EgTxUMDvJcXL0B3PWsg47QZXDglbb7kMYH-6bch8m7J0vwNb7OGZu2vV0Li7B9G30e9lDi_386AGJ3a7ngsA4TpkNn0ONi_b0UcxmXE0UfiqDQmjq8Lf3eOvkDkOTXFxb5Q8YGvzfIl0i2oNIwmhwljDvjK3905msDWeeUqdfoBu4ePIeC7F1O3qeKvkam_52VxcEHDq5LroIpyEtlWgb9sfg-4N6Q53_bOtKvenmy-zxfliaciRE5aQRnFK75b3Xm1o&__tn__=-R
แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

การประชุมเตรียมการจัดงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-11-14_16-52-33.jpg?attredirects=0

โพสท์ของ Jane Kerd > คลิก

https://www.facebook.com/kate.npt.3/posts/1146452122195602

โพสท์ของ Kate Areerat > คลิก


Comments