เตรียมพร้อมศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ'61

โพสต์30 ต.ค. 2561 00:02โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2561 02:46 ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-09-16_20-36-10.jpg?attredirects=0

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ / ภูมิภาค(กลาง+ตะวันออก)
สังกัด สพป.นครปฐมเขต 2 (จังหวัดนครปฐม)
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561

เข้าสู่เว็บไซต์ > คลิก



การเตรียมการ

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 > คลิก


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1146915792124564?__xts__[0]=68.ARALoxF9VuphJzBSy0oOb-M74zS6QYjAu4eb2tML6VWl7xvOTo_nPddvQpuzm17JoeWYN1YOUmkhMkpcbkRHWljvVI1sZ5YaWXyGJ1wWW5sY8i7py9_EgTxUMDvJcXL0B3PWsg47QZXDglbb7kMYH-6bch8m7J0vwNb7OGZu2vV0Li7B9G30e9lDi_386AGJ3a7ngsA4TpkNn0ONi_b0UcxmXE0UfiqDQmjq8Lf3eOvkDkOTXFxb5Q8YGvzfIl0i2oNIwmhwljDvjK3905msDWeeUqdfoBu4ePIeC7F1O3qeKvkam_52VxcEHDq5LroIpyEtlWgb9sfg-4N6Q53_bOtKvenmy-zxfliaciRE5aQRnFK75b3Xm1o&__tn__=-R
แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

การประชุมเตรียมการจัดงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 12 พ.ย61 เวลา 13.30 น. 


โพสท์ของ Jane Kerd > คลิก


https://www.facebook.com/kate.npt.3/posts/1146452122195602

โพสท์ของ Kate Areerat > คลิก


Comments