ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์9 ต.ค. 2561 21:21โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 00:14 ]
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561

สถานที่แข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี ณ โรงเรียนวัดท่าพูด
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์) ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนวัดจินดาราม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ณ โรงเรียนวัดไทร
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนวัดลานคา
- ปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
- เรียนร่วม ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)

ผลการแข่งขันทั้งหมด > คลิก 

สรุปเหรียญรางวัล > คลิก

ตัวแทนไปแข่งระดับภาค > คลิก

เว็บไซต์งานระดับเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก

เว็บไซต์งานระดับภาคฯ(จังหวัดนครปฐม) > คลิกวันที่ 10 ตุลาคม 2561

สนามแข่ง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-10_16-19-04.jpg

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286538378628405&type=1&l=77f9a492c1

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/43498511_2034312166591401_2011716918569861120_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/43565408_331233817633086_8376506624700841984_n.jpg

เครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ(3D) ปล่อยอิสระ ม.1-3
ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย
โพสท์ของ Kanokwan Kerdkul > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/2018-10-10_11-13-13.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_11-37-04.jpg
โพสท์ของ ศน.สายใจ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_15-42-59.jpg
โพสท์ของ นายกำธร ศรีวราสาสน์ > คลิก

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

โพสท์ของ Prapaporn Sanokham > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_12-23-12.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/43466151_2023280631070430_2184268144514695168_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_12-43-04.jpg
อัลบั้มของ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก

วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ สนามแข่ง โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
โพสท์ของ Kate Areerat > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_15-00-24.jpg

โพสท์ของ Rattana Add > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_16-22-16.jpg

อัลบั้มของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.523064198133939&type=3

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

การแข่งขัน ระดับการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-17_11-40-22.jpg

ชมอัลบั้มภาพ > คลิก

https://55f93f57-a-3e31f334-s-sites.googlegroups.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pijarn/phicarn-disy-pracha/12tulakhm2561/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%9561.jpg?attachauth=ANoY7crZPECtnXBpaaq50y8WCcUxkVRQoe13MVkdHvatlyu9Y1h6ZjnOMNe8IHmlKrsrP_P5irPtgpxkR76lFolUpcPj3zcx-EsmU2bv3La2DPHbxQv0qt7ilAVNnfzGPtnR2h453pJL0Y_kYyRfNcERaNz8OMLLNzNIjD5oArH9bd7MLXWflltWpP--2W8p-PCvXPBdPy3NkNL2kwJ6KJNk7QKSwSbsgI-f9ggrVBrFj3vOPw6pFNkMC_iHgY8abX5-CCXYnQQd-CF9BZHSG41HUZljzWlbnMPug2nzcDcNS_Iie5SNAlt_x4MsNczRw0745-coHUgICfBEVEo3ArKhXAGWDMzKazICr8S69IZvtacgJWgnVvTMv4Ti5RLIA_BsxKOLlL6LBtcD6XadCLBpvRAet37plid56HGRPoVmYpY36VisU2EJse478rATN76JTAVLi1Wh&attredirects=0

โพสท์ของ ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา > คลิก
อัลบั้มภาพของ ศน.ณฐรัช  อะตะกุมมา > คลิก
อัลบั้มภาพของ MG (Manage) > คลิก
อัลบั้มภาพของงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก 


Comments