สมัครอบรมวัดและประเมินผล

โพสต์2 ก.พ. 2557 23:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2557 23:34 ]
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/12/Training01.jpg
<<< คลิกดูภาพขยาย
        หลักสูตรอบรมด้านการวัดและประเมินผล ทุกหลักสูตรไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับคัดเลือก สามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พักได้จาก สพฐ. โดยขอให้นำหนังสืออนุญาตจากต้นสังกัดมาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ขอให้เดินทางโดยประหยัดเป็นสำคัญ งดการเบิกจ่ายค่าเดินทางโดยเครื่องบิน หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จะต้องมีหลักฐานการขอใช้รถยนต์ส่วนตัวมาแสดงประกอบการเบิกจ่ายด้วย สำนักทดสอบทางการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา http://bet.obec.go.th  (ปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 57)
        ผู้สนใจสมัครหลักสูตรอบรมด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 สามารถสมัครได้คนละ 1 หลักสูตรเท่านั้น เพื่อการขยายผลองค์ความรู้ไปสู่ทุกเขตพื้นที่ โปรดคลิกปุ่มลงทะเบียน  

http://bet.obec.go.th/bet
Comments