Smart with ICT

โพสต์4 พ.ค. 2559 05:19โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2559 05:24 ]

รับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม 

    โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์พกพาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Smart with ICT : ICT and Device Technology) รุ่นที่ 2 

    อบรมระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 

    รับจำนวน 45 คน 


 Comments