บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556

โพสต์14 ต.ค. 2553 18:20โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2556 08:13 ]
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กำหนดการเผยแพร่บัญชีปีการศึกษา 2556 ดังนี้
     รอบที่ 1      วันที่ 22 มกราคม 2556
     รอบที่ 2      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

 Clickคลิกเข้าสู่เว็บไซต์บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ  หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีเมื่อเปิดในเว็บบราวเซอร์ Firefox, Google Chrome, Opera, Safari 
  • แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ click
  • ปฏิทินการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ click
  • ภาคผนวก ก ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน click
  • ภาคผนวก ข รายชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์สำนักพิมพ์ตามตัวอย่างรายการหนังสือภาคผนวก ก click
  • ภาคผนวก ค ตัวอย่างประเด็นคำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 click
Comments