ทบทวนตัวชี้วัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET'61

โพสต์26 ม.ค. 2562 15:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 02:37 ]

5 มกราคม 2562
    สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับการสนับสนุนจาก สนพ.พว.จัดทบทวนมาตรฐาน ชั้น ป.6 ที่โรงแรมเวล ยกระดับฯลฯ 4 กลุ่มวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1183325151816961
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/thbthwntawchiwadykradabphlsamvththio-net61/49397686_1183325828483560_1728886694993723392_o.jpg
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องบุนนาค
https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1183348985147911
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ห้องทับทิม
https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1183354368480706
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องไพลิน
https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1183357901813686

5 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดมะเกลือ ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านคลองโยง เข้าร่วม

6 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองโยง อ.พุทธมณฑล 
https://www.facebook.com/491396204706186/posts/523183651527441/

14 มกราคม 2562
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
(ภาษาไทย)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2240029366242675&type=1&l=2f4480c6bd
ขอบคุณภาพจากงานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

17-18 มกราคม 2562
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
(คณิตฯ วิทย์ฯ)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2243693522542926&type=1&l=e4b8729bdb
ขอบคุณภาพจากงานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

17 มกราคม 2562
        ประชุมสัมมนาผู้บริหารและคณะวิทยากร กลุ่มแหลมบัว(PLC) เพื่อเตรียมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (o-net) 
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1535186799868530

19 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว โรงเรียนวัดตุ๊กตา
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1976353035751902?__xts__[0]=68.ARC46OVMzSfpWTfVtFr43J8UN10smEnsspl3ZILzXW77kVE0ILk-O3NEMFTqqNNZJeifRlYb2ttBSB7HVrinor4YGYIz0T-UC4l9dp4iVCJMFO0DU-YwNr_EohXhofZrtcJx47ZEwqSxRzgquDZ8rtoy_Yy48GLYu7KyNqjZXs0-GEADGLyEZhYqOqIoIFyW_7WK-JqB4prk1B5XKCvKJz8aO_ityf7XPF6wzhSPc9mPUzeJ7LBl9ZDN08LhfLkYczZ2nSPf4fdI0nqcc_BeQ0kEj_PyIREyABHui0FBWaSNaXhVJ0zL29DGe1i9MZtuzD7uDdN4jKSxAr2TW40QWifWQA&__tn__=C-R19 มกราคม 2562
กลุ่มแหลมบัว ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1198720550277421?__tn__=-R
(ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจาก ศน.เมธี อ้นทอง)

19 มกราคม 2562
กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้
https://www.facebook.com/petchai.chokeprasert/posts/2282436012042051
ขอบคุณข้อมูล 
ผอ.เพ็ชรชาย โชคประเสริฐ / ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

19-20 มกราคม 2562
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา 
ณ ศูนย์โรงเรียนวัดวังน้ำขาว และ ศูนย์โรงเรียนวัดจินดาราม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/thbthwntawchiwadykradabphlsamvththio-net61/o-net%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2.jpg

19-20 มกราคม 2562
กลุ่มเพชรบัวงาม ศูนย์โรงเรียนวัดนิลเพชร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/thbthwntawchiwadykradabphlsamvththio-net61/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0
โรงเรียนวัดนิลเพชร
https://www.facebook.com/Natharach9/posts/2097359030327690
ขอบคุณภาพจาก ศน.ณฐรัช อะตะกุมมา

19-20 มกราคม 2562
กลุ่มเพชรบัวงาม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/thbthwntawchiwadykradabphlsamvththio-net61/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
โรงเรียนวัดโพธิ์
https://www.facebook.com/Natharach9/posts/2097518636978396
ขอบคุณภาพจาก ศน.ณฐรัช อะตะกุมมา

19 มกราคม 2561
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
ณ โรงเรียนวัดบางพระ (ทั้ง ป.6 และ ม.3)
ขอบคุณภาพจาก ศน.พรสวรรค์


Comments