วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

โพสต์24 ก.ค. 2563 01:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 18:27 ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanchelimphrachnmphrrsasmdecphraceaxyuhawr10/%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B.jpg

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

เพลงสดุดีจอมราชา (บรรเลง) > คลิก
เพลงสดุดีจอมราชา (ร้อง-บรรเลง) > คลิก

พระราชประวัติ > คลิกคลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่แหล่งข้อมูลต้นทาง

28 กรกฎาคม 2563
https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=656360848312821&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2682533095325631&__tn__=-UC-R

24 ก.ค.63 โรงเรียนวัดละมุด
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanchelimphrachnmphrrsasmdecphraceaxyuhawr10/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94.jpg

24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
https://www.facebook.com/watsai.school/posts/3111009785661563

24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanchelimphrachnmphrrsasmdecphraceaxyuhawr10/110540301_3458393007524944_1229718347233872897_o.jpg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2772194409678788&id=100006647672806


https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=3179230398809466&__tn__=-UC-R

24 ก.ค.63 โรงเรียนวัดกลางบางแก้วhttps://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/3015189901940782/

24 ก.ค.63 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
https://www.facebook.com/wathomkred/media_set?set=a.2697856577124987&type=3

24 ก.ค.63
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.3263252923765059&type=3

24 ก.ค.63  โรงเรียนวัดเชิงเลน
https://www.facebook.com/fishpakpao/posts/3326372394052032

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.842294009632064&type=3


Comments