วันเด็ก 60

โพสต์17 ม.ค. 2560 04:19โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 06:06 ]
โรงเรียนต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมมากมายหลากหลาย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2560 - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา - เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

        กิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ ล้วนมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกถิ่นจะมีขนมมากมาย มีคำเชื้อเชิญเพราะ ๆ มีคำอวยพรให้เด็กๆ เป็นวันที่เด็ก ๆ มีสิทธิพิเศษ ถนนทุกสาย เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ หรือร่วมกันทำกิจกรรม ในแต่ละชุมชนเพื่อเด็กๆ จัดบรรยากาศเพื่อเด็ก ๆ เพลงเด็ก ๆ ของขวัญเพื่อเด็ก ๆ ฯลฯ

        กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ
            1. ให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง
            2. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/857298081077383

https://www.facebook.com/watraikhingshcool/media_set?set=a.794011810747499.1073742065.100004160615776&type=3

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/permalink/1095092517269612/
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1097483157044809/
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1094625413997250/
Comments