วันเด็ก 61

โพสต์11 ม.ค. 2561 23:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2562 17:23 ]

        "วันเด็กแห่งชาติ" ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี

        วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ


กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1606879082735307&id=100002396912389

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
https://www.facebook.com/sangwean.nid/posts/1536685829753159

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1568654979870327&id=100001775213114

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313228632532143&id=100015350269166

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005574309177&sk=photos&collection_token=100005574309177%3A2305272732%3A69&set=a.767888286740308.1073741975.100005574309177&type=3

https://www.facebook.com/fishpakpao/posts/1696525820370039?pnref=story

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=172974240125712&id=100022394116474

  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ | โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)Comments