วันไหว้ครู'61

โพสต์7 มิ.ย. 2561 02:14โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2561 23:28 ]
กิจกรรมวันไหว้ครู สพป.นครปฐม เขต 2

        "การไหว้ครู" คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์... ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดีและช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน 

        พิธีไหว้ครู หรือ การไหว้ครู นี้มีหลายอย่าง เช่น การไหว้ครูนาฏศิลป์ ไหว้ครูดนตรี ไหว้ครูโหราศาสตร์ ไหว้ครูแพทย์แผนไทย เป็นต้น ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไป เมื่อเอ่ยถึง พิธีไหว้ครู เรามักจะหมายถึง การไหว้ครูในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา โดยปกติสถานศึกษามักจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีวันใดวันหนึ่งในราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanhiwkhru61/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B92.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanhiwkhru61/1920072_1072978619398101_1568248623622485832_n.jpg(สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต้นทางได้ โดยการคลิกที่ภาพ)

7 มิถุนายน 2561 

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.1703622093067013.1073742115.100002577151753&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791531957713304&id=100005695216778

https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/posts/2115557548473447

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=197820997539421&id=100019345660817

พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนวัดน้อย ปีการศึกษา 2561
    เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนวัดน้อยได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมจิตสักการะพระคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ ได้ทำพิธีเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ได้มีตัวแทนนักเรียนมากล่าวความในใจที่มีต่อคุณครู โดยเด็กหญิงรินทร์รดา นุ่นนวล เมื่อเวลา 13.00 น. ได้จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สมัครสองทีม คือ เบอร์ 1 ทีมเพื่อ ว.น. มีเด็กชายศตายุ อินทร์ดวง เป็นตัวแทน และเบอร์ 2 ทีม ภูมิใจ ว.น. โดยการนำของเด็กชายปรัชญา ใช่ช่ำชอง เป็นตัวแทน สรุปผลการเลือกตั้งทีมที่ 1 เป็นฝ่ายชนะคะแนน ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน ด้วยคะแนน 60 ต่อ 32 บัตรเสียจำนวน 6 ใบ โดยกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนที่จัดขึ้นมานี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจกรรมของโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป
ชัชพล มังกรกิม ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1621618444631275/


14 มิถุนายน 2561

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=395839914250059&id=100014721617346

โรงเรียนวัดลำพญา บางเลน
https://www.facebook.com/usa.art.toi/media_set?set=a.1564683080310785.1073741931.100003073232681&type=3

https://www.facebook.com/kaew.lertchumnansuan/posts/10209645964864255

วัดโพธิ์ บางเลน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=711446559246534&id=100011435880098

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1540971972680455&id=100003030024674

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanhiwkhru61/2018-06-14_13-01-12.jpg?attredirects=0

วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สามพราน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.211106252838285.1073741856.177046426244268&type=1&l=130abf7b30

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2227548533939598&id=1743355642358892

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=211070656175178

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทฑมณฑล
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2074736499438630.1073741937.1819920124920270&type=1&l=9fddf1250f

วัดลานคา บางเลน
https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/2218407611722211

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005574309177&sk=photos&collection_token=100005574309177%3A2305272732%3A69&set=a.861465880715881.1073741989.100005574309177&type=3

วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002234253849&sk=photos&collection_token=100002234253849%3A2305272732%3A69&set=a.1683648711719588.1073741900.100002234253849&type=3

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1760843867339313.1073741948.100002411515074&type=3


https://www.facebook.com/WatpasukaramSchool/posts/1242212579246978

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=986127321561002&id=100004912306703

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009319903424&sk=photos&collection_token=100009319903424%3A2305272732%3A69&set=a.2053613234959320.1073742155.100009319903424&type=3


21 มิถุนายน 2561

โรงเรียนบ้านบางเตย สามพราน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2066060686945880&id=100006259065733

    วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนวัดประชาชานาถ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาแก่นักเรียน ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเจษฎาให้กับนักเรียน จำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท
ครูณฐดนย์ ภาพ/ข่าว
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004028707101&sk=photos&collection_token=100004028707101%3A2305272732%3A69&set=a.1350609968416614&type=3

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน สามพราน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=247952922627843&id=100022394116474

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางเลน
https://www.facebook.com/krusaichol/media_set?set=a.1053722534785132.1073742088.100004421852736&type=3Comments