วันไหว้ครู'63

โพสต์24 ก.ค. 2563 01:30โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2563 23:24 โดย Webmaster Supervisory ]
วันไหว้ครู สพป.นครปฐม เขต 2
(สามารถดูภาพ จากแหล่งข้อมูลต้นทางได้โดย คลิกที่ภาพ)

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1619447591562302&id=100004912306703

30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3476064342424477&id=1005395559491380&__tn__=-R

27 กรกฏาคม 2563  โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.3145387828890425&type=3

24 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=736651093758021&id=100022394116474

23 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ้านห้วยกรด

23 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ้านลานแหลม
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8-372991593073578/photos/?tab=album&album_id=1125384311167632


23 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2683288471916760&__tn__=-UC-R

23 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนวัดละมุด
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanhiwkhru63/111075707_1194613694208448_7036147746068000995_o.jpg

16 กรกฏาคม 2563  โรงเรียนวัดทรงคนอง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009460171788&sk=media_set&set=a.2740103889648257&type=3

16 ก.ค. 2563  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=3163518797047293&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.848150599046405&type=3


Comments