กิจกรรมวันสำคัญ'64

โพสต์28 ก.ค. 2564 18:33โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2564 22:05 ]

29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ 

กิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ,การอภิปรายทางวิชาการ, การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน เป็นต้น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanphasathiy-1/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

กิจกรรมในปีที่ผ่านมา > คลิก

ในปี พ.ศ. 2564 เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) หลายโรงเรียนจัดกิจกรรมออนไลน์เนื่องใน " วันภาษาไทยแห่งชาติ " ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง เชิญทำเเบบทดสอบภาษาไทยออนไลน์ เนื่องใน " วันภาษาไทยแห่งชาติ " ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่ทำแบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทาง e-mail 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanphasathiy-1/219267351_4264079177033472_4637020921034724384_n.jpg

โรงเรียนวัดไทยาวาส
    - จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ให้นักเรียนวาดภาพระบายสี พร้อมเขียนข้อความบรรยาย โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมที่บ้าน แล้วส่งผลงานทางไลน์ให้ครูประจำชั้น เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ชมผลงาน > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanphasathiy-1/226965334_384307129730443_2334378432618991550_n.jpg


กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
    กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาออนไลน์
    กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาออนไลน์  > คลิก 
    - กิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanphasathiy-1/222134400_4195301117202384_4289448804778122301_n.jpg

    - Asalha Puja Day 👉 by T.Nam watraiking school > คลิก
https://www.youtube.com/watch?v=S7ck4uVi3M4 


Comments