กิจกรรมวันพ่อ สพป.นฐ.2

โพสต์4 ธ.ค. 2561 00:55โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 07:54 ]
5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย สถิตย์ในใจคนไทย ตราบนิจนิรันดร์ (อ้างอิง : http://www.gad.moi.go.th/26-11-61%20(1).pdf)
        1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
        2. เป็นวันชาติ 
        3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ > คลิก 
    นอกจากนี้ยังถือเป็นวันหยุดราชการ และ วันดินโลก โดยทางองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้กำหนดวันดินโลก (อังกฤษ: World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/media_set?set=a.2390973754265157&type=3&jazoest=265100120871028310411269504512211388118707490113851111226874114751101128012012149735657100122103105701011086668106655865100120808652531171188912210250801226745827811253781128711578114908655117896554117745755907977664510472103

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=772182069800918&id=251239098561887&__xts__[0]=68.ARBPZYsvO_cscCVhzkbX6FttdnJd1MbUeJlGuasfiQGc9f1fQjUtJQ9SBM8bwmsikJNTxBszyCUU0cC-KbQBNu6BoyVvqDM9F58u3jHQRJOB3HJryUT1JrLmAjRaFQBC19fqf5nZcScjwR75AVf-sRVGVmrus8Sf1MVXcslz3QDia75KsXxQiEJSr54ZbY4OuopTpY-EMgXxHfFcJ4JoWPJD8ESDe1hnPwGSfPEyLGgvuyPAiDvMN_gSuytn1nVHB567f6BBJuxAu-YXAypG1l0ceQs_HSFvv4y64L0H1Y-G8V7u2aZ94VcSvhnFGUBUTfn-ns-qY_OD8JMJkzI84wA&__tn__=-R

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2215965365315742&type=1&l=2773a8b6b0

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358433458246455&id=100022394116474

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.450316568829812&type=3

แหล่งภาพต้นทาง >  คลิก


Comments