วันพ่อแห่งชาติ

โพสต์5 ธ.ค. 2563 03:23โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2563 21:17 ]
5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 รวมใจถวายความจงรักภักดี

- โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ "ตั้งตรงจิตร17" > คลิก
- โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
- โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > คลิก 
- โรงเรียนวัดสาลวัน > คลิก 
- โรงเรียนวัดหอมเกร็ด > คลิก 
- โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด > คลิก
- โรงเรียนคลองบางกระทึก > คลิก
- โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > คลิก
- โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) > คลิก
- โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม > คลิก
- โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ (นครแสงโสภานุคราะห์) > คลิก
- โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก
- โรงเรียนบ้านห้วยกรด > คลิก
- โรงเรียนวัดละมุด > คลิก
- โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก 
- โรงเรียนวัดท่าพูด > คลิก 
- โรงเรียนวัดท่าตำหนัก > คลิก 
- โรงเรียนวัดห้วยตะโก > คลิก 
- โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) > คลิก 
- โรงเรียนวัดลานคา > คลิก
- โรงเรียนบ้านบางเลน > คลิก 

Comments