วันสุนทรภู่ 59

โพสต์24 มิ.ย. 2559 20:46โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 23:37 โดย Webmaster Supervisory ]

26 มิถุนายน 2559

        “สุนทรภู่” ผู้ซึ่งเป็นนักกวีเอกชาวไทย ที่เป็นผู้สร้างสรรคบทความ วรรณกรรม กลอนต่างๆ ที่มีความไพเราะ ยกตัวอย่างเช่น “พระอภัยมณี” ที่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ว่าให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม โดยยกย่องคำว่า “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ 
        
        พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นกวีราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

        สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น

        สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางภาษาและวรรณกรรม เสริมสร้างคุณลักษณะไฝ่เรียนไฝ่รู้ รักการอ่าน อนุรักษ์ภาษา ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นเอกลักษณ์สู่ลูกหลานไทยสืบไป

https://www.facebook.com/watraikhingshcool/media_set?set=a.675604169254931.1073741991.100004160615776&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=797935990341308&id=400672800067631

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154227083152310&id=709657309

https://www.facebook.com/Kootom/media_set?set=a.1466987443327135.1073742111.100000476810832&type=3


https://www.facebook.com/profile.php?id=100002234253849&sk=photos&collection_token=100002234253849%3A2305272732%3A69&set=a.1021826604568472.1073741857.100002234253849&type=3

https://www.facebook.com/watlamoodschool/media_set?set=a.148896735529865.1073741841.100012286182870&type=3

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/894469077346219/

Comments