วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์25 มิ.ย. 2561 23:56โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2561 01:44 ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wantxtanyasephtidlok/logo-agd61.jpg
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 สพป.นครปฐม เขต 2

        ในปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีหลักการดำเนินการ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) 

        มีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน ลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน-ชุมชน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก ป.ป.ส. > คลิกคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด > คลิก


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490015274770820&id=100012870550592

https://www.facebook.com/silamol.ta/posts/1789857751090796


https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/2242831229279849

https://www.facebook.com/silamol.ta/posts/1789875191089052

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/2018-06-26_13-44-43.jpg

https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/posts/2143915392304329

โรงเรียนบ้านห้วยกรด
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012348001929&sk=photos&collection_token=100012348001929%3A2305272732%3A69&set=a.461356607619269&type=3

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางเลน
https://www.facebook.com/krusaichol/media_set?set=a.1059129964244389.1073742089.100004421852736&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1706929486021654.1073741944.547291608652120&type=1&l=d7a1ac795a


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.219882571960653.1073741859.177046426244268&type=1&l=77c4522329

https://www.facebook.com/watsai.school/posts/1728971320532090

https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1423430907756953.1073742352.100002701719588&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1817873378295734.1073741894.401810299902056&type=1&l=e078fcb30e

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.1728963373866218.1073742118.100002577151753&type=3

https://www.facebook.com/phonphot.yodin/posts/1407081719392457
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1647370568722729/

https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/2232013777028261

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1653966801396439/


Comments