วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

โพสต์9 ส.ค. 2562 20:42โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2562 21:10 ]
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562
สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2384191325159811&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/sangwean.nid/posts/2326511114103956

https://www.facebook.com/pg/KlongbangkraturkSchool/photos/?tab=album&album_id=2433036420068644&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2360619830700566&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1667327640074266&id=100003911381516


วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

         งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) บูรณาการค่ายวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และบูรณาการค่ายวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจัดกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รวมไปถึงคณะครูจัดกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน โดยเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=426356287979946&__tn__=-U-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanwithy62/2019-08-17_15-29-15.jpg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1292050250968706&id=100004912306703

https://www.facebook.com/watsanphet/posts/2408604082563285


เติมเติม

โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม > คลิก
โรงเรียนวัดผาสุการาม > คลิก
โรงเรียนวัดลานคา > คลิก

Comments