วันอาเซียน'61

โพสต์9 ส.ค. 2561 01:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 23:11 ]

8 สิงหาคม 

    
    อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย 
        ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค.2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. 2538) สปป.ลาว พม่า (วันที่ 23 ก.ค. 2540) และ กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2542) ให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศการจัดกิจกรรมในวันอาเซียน สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2133739713538308.1073741962.1819920124920270&type=1&l=36fb71cb92

https://www.facebook.com/251239098561887/photos/pcb.720134238339035/720132661672526/?type=3&theater


https://www.facebook.com/watbotakua/media_set?set=a.1639184486193579.1073741946.100003061312673&type=3


Comments