วิสาขบูชา'61

โพสต์27 พ.ค. 2561 23:41โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2562 20:09 ]
วันวิสาขบูชา 

        ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน

        วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน 6) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ 

    1. เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ"

    2. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ

    3. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา

       วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย หันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้ เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์นิพพาน เราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรม ทุกท่านควรจะหาโอกาสได้ไปจุดประทีป เดินเวียนประทักษิณรอบพุทธเจดีย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ให้ภายนอกได้สว่างด้วยแสงเทียน ภายในสว่างด้วยแสงธรรม        สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561 โดยขอให้คนไทยยึดหลักธรรมพระพุทธองค์ อดทนอดกลั้นไม่เบียดเบียนกัน ทำให้จิตสงบ
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 สพป.นครปฐม เขต 2

(คลิกที่ภาพแต่ละกิจกรรม จะนำสู่แหล่งข้อมูลต้นทาง)

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1655803307806878

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1608401455952974/

โรงเรียนวัดผาสุการาม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2076740892610369&id=100008234342197


https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/2208312326065073


https://www.facebook.com/prapaporn.sanokham/posts/1580977565361005

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1609637432496043/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.206023993346511.1073741848.177046426244268&type=1&l=26719b8110

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1609111249215328/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002234253849&sk=photos&collection_token=100002234253849%3A2305272732%3A69&set=a.1666478296769963.1073741899.100002234253849&type=3

โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม สามพราน
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1750655245024842.1073741947.100002411515074&type=3


Comments